Operatie hypnose

‘Concentreer je op die lavandelvelden van je Provencereis en je zult niet merken dat we je neusbeen verbrijzelen.’ Het klinkt als gevaarlijke pseudowetenschap, maar steeds meer artsen passen hypnose toe in plaats van verdoving. ‘Tegen intense pijn werken woorden minstens zo goed als narcose.’

Je ziet hoe het landschap door de lichtinval van kleur verandert. Het reliëf van de bergen valt op. Je kijkt er lang naar. Is het stil of hoor je de wind en het geritsel van blaadjes? Nu wandel je verder en je voelt hoe aangenaam het is dat deze omgeving op je inwerkt.

Professor Marie-Elisabeth Faymonville fluistert de zinnetjes traag in het oor van haar patiënt. Terwijl een assistente diens keel ontsmet en de klassieke muziek op de achtergrond wat luider zet, gaat Faymonville dicht bij het hoofd van de patiënt zitten. Ze raakt het aan en gaat verder met haar monotone stem: “Misschien passeer je een veld met bloemen of graan? Weet je welke kleuren ze allemaal hebben? Is het koud of warm?”

Suggestieve vragen

Met zachte stem en suggestieve vragen gidst de anesthesiste de patiënt door zijn vakantieherinneringen. Het tere gefluister staat in fel contrast met wat er gebeurt achter het doek waar Faymonville tegenaan kijkt: twee chirurgen trekken aan het opengesneden keelweefsel. De schildklier wordt aangepakt. Dat gaat niet fijntjes maar vereist diep snijden en gewrik. Zodanig zelfs dat het hoofd waarop Faymonville haar hand legt zoals je een kind troost, af en toe heen en weer schokt. Maar de stille bespreking van vakantie-idylles gaat gewoon verder. Tot Faymonville zegt: “Nu stel ik voor dat je je handen en ogen beweegt en dat je terug bij ons komt. Alles is voorbij.” We schrijven luttele seconden nadat de chirurg de laatste hechting heeft afgewerkt.

Met een brede grijns opent de man zijn ogen. “Fijn. Een kwartiertje grasduinen in het vakantiedagboek. Ik ben in Zuid-Frankrijk geweest”, zegt hij. Enige herinnering aan de operatie heeft hij niet. “Goh, dit wil ik wel opnieuw doen.”

Een man bij wie het neustussenschot hersteld moet worden, een operatie waarbij met een hamertje op en in de neus wordt geklopt, reageert op dezelfde manier. Zelfs de griezelige geluiden van het gehamer brachten hem niet uit zijn tochtje door de natuur. “Ik stapte door de sneeuw”, meldt hij vanop de operatietafel. Een meisje van vijf bij wie schoonheidsvlekken worden verwijderd ondergaat de ingreep aan de hand van een verhaaltje over haar Barbies.

Wantrouwen overwonnen

In het Universitair Ziekenhuis van Luik (CHUL) worden jaarlijks 150 ingrepen onder ‘hypnosedatie’ uitgevoerd. Daarbij wordt een zo laag mogelijke dosis pijnstillers en lokale verdoving met hypnose gecombineerd, waardoor de negatieve effecten van algemene verdoving uitblijven.

Het is Faymonville, diensthoofd pijnbestrijding aan het CHUL, die de techniek in 1992 als eerste herlanceerde na decennia van wantrouwen. Sindsdien zijn er in het ziekenhuis ongeveer negenduizend ingrepen onder hypnosedatie voltrokken. “We hebben in slechts achttien gevallen alsnog algemene verdoving moeten toedienen”, vertelt Faymonville. Dat kan omdat de anesthesist en de patiënt met elkaar een teken afspreken. Faymonville: “Bij de minste pijnlijke sensatie volstaat dan bijvoorbeeld een grimas om een morfineachtig middel toe te dienen. Maar dat is maar zeer zelden nodig.”

Vandaag is ongeveer een derde van de vijftigtal anesthesisten in Luik door Faymonville opgeleid om de techniek toe te passen. Zowat 430 specialisten uit de verzorgende sector in heel Europa volgden sinds 1994 de driejarige opleiding die de Belgische opzette. “Hypnose wordt ook gebruikt bij trauma, depressie, om te stoppen met roken en bij chronische pijn. Op dat laatste legt Faymonville zich nu voltijds toe”, zegt Jean Joris, een van haar leerlingen. “Voor chirurgische ingrepen is de opleiding gericht op de integratie van hypnose in de al bij al technische context van een operatiekwartier.”

Bij een ‘gewone’ operatie is de sfeer soms zoals die in een garage. Er wordt gesneden, geboord, gedrild en het kan er hard en luid en macho aan toe gaan, inclusief vettige moppen. Wanneer de ‘verdoving’ uit hypnose bestaat kan dat niet. De patiënt zou wakker worden van de omgevingsgluiden. Er speelt zachte muziek, chirurgen fluisteren, communiceren met gebarentaal en letten samen met de anesthesist op de verschillende tekenen die de toestand van de patiënt aangeven. Ogen die traag heen en weer bewegen, een trage, regelmatige hartslag, verslapte gezichtsspieren zijn enkele daarvan. Sommige chirurgen zijn helemaal gewonnen voor de hypnose-aanpak, anderen moeten er niets van weten. Joris: “Dat heeft niet zozeer met ‘geloof’ te maken, maar met die speciale sfeer. Het is nog meer teamwerk. Ik ken één specialist die bekendstaat om zijn delicate werk maar hij houdt net niet van hypnosedatie omdat het hem meer spanning en stress geeft. Anderen worden er juist helemaal zen door, waardoor ze net beter werken.”

Magie en goochelkunst

Ook in Louvain la Neuve, in de Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel en eveneens in talloze privépraktijken van tandartsen, gynaecologen, plastisch chirurgen en dermatologen, is hypnosedatie vandaag een alternatief voor de klassieke verdoving of ‘gecontroleerde farmacologische coma’, zoals Joris en Faymonville het noemen. “Het aantal operaties dat met hypnose wordt uitgevoerd blijft een minderheid. Maar vroeger moest iedereen naar Luik komen. Vandaag is de praktijk veel meer verspreid in het land”, zegt Joris, die de techniek al twintig jaar toepast.

Die evolutie staat haaks op de twijfelachtige reputatie die hypnose al decennia geniet. In 1782 vond de Franse Koninklijke Academie het welletjes geweest met het ‘mesmérisme’. Maar de praktijk stak opnieuw de kop op en in 1812 moest de Academie van Geneeskunde er korte metten mee maken. Ook neuroloog Sigmund Freud viel hypnose af. “Dit is eerder magie, exorcisme, goochelkunst”, schreef hij in 1917. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw kreeg hypnose als medische toepassing een zweem van sérieux, toen Amerikaanse en Franse psychiaters ermee aan de slag gingen.

Toch is het nu pas dat hypnosedatie in wetenschappelijke kringen doordringt, omdat de techniek steeds duidelijker toont dat hypnose de hersenen zeer efficiënt tegen intense pijnen wapent. Ook groeien de inzichten over andere voordelen ervan in vergelijking met gewone verdoving.

Vijftien jaar geleden circuleerden er zo’n vijftig in vakbladen gepubliceerde hypnose-onderzoeken. Vandaag zijn er dat twaalfduizend. “De medische wereld krijgt er steeds meer grip op. Ik ben een echte cartesiaan en was aanvankelijk erg sceptisch”, zegt Joris. “Maar als wetenschapper ben ik altijd nieuwsgierig en het intrigeerde mij enorm om uit te zoeken waarom en hoe hypnose dezelfde zware effecten kan bereiken als de medicijnencocktails die ik doorgaans toedien. Nieuwe scantechnieken tonen ons dat. Van klassieke narcose, een techniek die we al een vijftigtal jaar gebruiken, weten we in feite nog altijd niet hoe het precies werkt. Bij hypnose laten de PET-en MRI-scans zien hoe bepaalde delen van de cortex die voor doorstroming en interpretatie van informatie van buitenaf zorgen, geblokkeerd worden, terwijl limbische centra die pijn tegengaan actief worden en interageren.”

Net omdat aan de CHUL ook een team neurologen hersenonderzoek van internationale faam uitvoert en de scanapparatuur er van de bovenste plank is, kunnen Faymonville en co. het meest precieze onderzoek uitvoeren. Het was in 2000 dat neuroloog Steven Laureys voor het eerst aantoonde hoe bepaalde hersenendelen onder hypnose anders communiceren. Hersendelen die voor de perceptie instaan zullen minder actief zijn, gebieden die het zelfbewustzijn stimuleren worden actiever. “We staan nog maar aan het begin. Maar we zien dat hypnose een fysieke realiteit is. Het is alsof andere combinaties van hersengebieden oplichten.”

Niet dat wie onder hypnose is, onbewust is. “Dat is misverstand”, zegt Joris. “Het is geen droomtoestand maar een andere bewustzijnstoestand. Je subjectieve ervaring verandert, maar op een bepaald niveau ben je net veel alerter. Je aandacht verschuift zich naar binnen, naar je herinneringen, je creatieve geest. Mensen herinneren zich soms details die ze waren vergeten. Het vermogen om te rationaliseren en te oordelen zwakt dan weer af en de indruk van tijd en omgeving raakt vervormd.”

‘Erg leuk gesprek’

Vandaar dat een andere patiënt, meneer Plomteux zegt: “De operatie van mijn liesbreuk leek een kwartiertje te duren. In werkelijkheid was het anderhalf uur. Dokter Joris en ik hadden een erg leuk gesprek over mijn reizen naar Singapore en Jordanië. Ik herinnerde me dingen die ik was vergeten. Op een bepaald moment, blijkbaar toen ik uit de hypnose werd begeleid, vroeg ik: ‘Waar is de chirurg? Gaat die niet beginnen?’ Maar het was al voorbij. Zo aangenaam had ik me een heelkundige ingreep niet voorgesteld. Dokter Joris kende de plekken waar ik ben geweest dus we konden er echt over praten terwijl ze in me aan het snijden waren.”

Een gesprek was het echter niet. “Dat is maar een indruk. De patiënt praat helemaal niet. Dat zou bij onder andere de schildklieroperaties die ik meestal uitvoer ook niet lukken en het is niet nodig”, zegt Joris.

De meeste mensen die hypnose kiezen doen dat omdat het een sneller herstel garandeert en minder belastend is voor het organisme. Vermoeidheid, concentratie-en geheugenproblemen en zelfs een verhoogde kans op infecties zijn de belangrijkste nadelen van een volledige narcose. Onderzoek toont dat al die euvels tot de helft of meer gereduceerd worden bij hypnosedatie.

Wel is het absoluut noodzakelijk dat iemand de keuze voor hypnose voor zichzelf maakt en niet omdat de dokter of de partner of de schoonmoeder het aanraadt. “Dan ga je haperen”, zegt Joris. Dat is meteen de grootste vrees.

Tegen alle verwachtingen in wordt er vooraf niet getraind. Faymonville: “Wie oefent gaat bepaalde verwachtingen scheppen, terwijl de setting in de operatiezaal zeer verschillend is van een relaxte training. Dat kan de patiënt op het moment van de waarheid doen blokkeren”, zegt de anesthesiste. Meer zelfs, “de yogatypes die hier met een boedhistische zenblik toekomen zijn vaak het minst ontvankelijk voor hypnosedatie”, getuigt Joris.

Een uurtje praten

Vlak voor de ingreep bespreken de anesthesist en de patiënt welke herinneringen ze zullen gebruiken. Ondertussen krijgt hij of zij een licht ontspannend middel zoals Xanax. Sterk mag dat niet zijn want je moet mentaal actief blijven. Wegsoezen is er niet bij. Ook een baxter met een echt verdovend middel wordt aangebracht, voor het geval de patiënt aangeeft toch nog te veel te voelen.

Wanneer het team vaststelt dat de patiënt onder hypnose is, begint de ingreep. “Soms ben ik vanaf dat moment een uur of langer aan het woord. Daarbij raak ik altijd het voorhoofd aan. Dat werkt erg kalmerend”, zegt Joris. Hij gebruikt metaforen, vage termen en suggestieve vragen omdat het van doorslaggevend belang is dat de patiënt zelf het hypnosetraject leidt.

“Ik zeg dan bijvoorbeeld: ‘Misschien worden je voeten zwaarder of lichter.’ De bedoeling is om je te verstrooien en weg te leiden van de operatiezaal. Maar anders dan bij meditatie, waneer je gewoon ‘aan iets anders denkt’, duik je onder hypnose echt opnieuw in je ervaringen. Dan werkt het niet wanneer de begeleider te veel ‘beslist’ en bijvoorbeeld zegt: ‘Je oogleden worden nu zwaar en je ziet een zwart vlak voor je.’ Want wanneer dat níét zo is, ontstaat er mentaal protest en val je uit de hypnotische toestand”, legt Joris uit.

Maar doorgaans gebeurt dat dus niet. Uit de cijfers van Faymonville en Joris blijkt dat hypnosedatie bij 1 à 2 procent van de mensen niet werkt. Bij een vijfde maakt het de ingreep comfortabel. Zo’n zestig à zeventig procent is lyrisch. “Het blijft pakkend wanneer ze uit de hypnose komen en zeggen: ‘C’était génial.’ Maar zelfs bij wie we nmeer dan gemiddeld verdoving moeten bijgeven zijn de effecten positief in vergelijking met klassieke narcose.”

Vlotter herstel

De nadelen van de klassieke narcose vormen de belangrijkste motivatie om de gebruikelijke verdoving te vermijden. Studies laten zien dat pijn, fysieke en psychische stress en de behoefte aan pijnstillers en kalmerende en verdovende middelen tijdens en na de operatie steevast stukken lager liggen dankzij de hypnose. Terwijl voor een gastroscopie van een kwartier bijvoorbeeld 2 tot 4 milligram van het sederende anxiolyticum Midazolam wordt toegediend, hanteren Joris en zijn team 0,5 tot één milligram voor een ingreep van twee uur wanneer hypnose wordt toegepast.

“Het herstel verloopt ook veel vlotter en er zijn zelfs aanwijzingen dat er minder impact op het immuunsysteem zou zijn na een operatie met hypnose.” Niet zelden, zo toont onderzoek, duren de ingrepen minder lang en zijn er minder bloedingen. Ook de druk op aderen en hart is minder zwaar. Naast die fysieke en psychische voordelen voor de patiënt onderstrepen de experts in Luik ook de betere communicatie met de patiënt. “In die zin varen al onze patiënten wel bij die techniek, want wij hebben meer aandacht voor de relatie met hen.”

Momenteel wordt hypnose voornamelijk toegepast bij esthetische ingrepen, liesbreuken, het verwijderen van aambeien, bevallingen, het verwijderen van baarmoeders, bij borstkankeroperaties en tandingrepen. Faymonville: “Voor zware ingrepen zoals openhartoperaties gaat dat niet, omdat je bij zulke ingrepen het hart moet stilleggen.”

Toch is er los van dat soort technische beperkingen geen vaste grens van tot waar hypnose kan gaan als verdoving. Joris: “Ik weet van twee hypnosespecialisten die zelf onder het mes moesten. De ene liet zonder verdoving met autohypnose een tand trekken, de ander deed hetzelfde voor een behandeling aan de amygdala, de amandelvormige neuronenkern diep in de hersenen. Geen centje pijn.

BARBARA DEBUSSCHERE is wetenschapsjournaliste. Ze vindt de praktijk van het onder hypnose opereren doodeng maar fascinerend.

Bron: https://www.demorgen.be/nieuws/operatie-hypnose~bd2dc598/

160 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

 1. keflex penicillin allergy

  keflex penicillin allergy

 2. doxycycline alcohol

  doxycycline alcohol

 3. do i need to check blood sugar while taking metformin

  do i need to check blood sugar while taking metformin

 4. side effects of cephalexin in adults

  side effects of cephalexin in adults

 5. cipro and alcohol

  cipro and alcohol

 6. lisinopril how long to work

  lisinopril how long to work

 7. trazodone a controlled substance

  trazodone a controlled substance

 8. students using provigil

  students using provigil

 9. lyrica dosage for nerve pain

  lyrica dosage for nerve pain

 10. valacyclovir 500 mg

  valacyclovir 500 mg

 11. can i drink alcohol while taking amoxicillin

  can i drink alcohol while taking amoxicillin

 12. prednisone dosage for upper respiratory infection

  prednisone dosage for upper respiratory infection

 13. generic levitra vardenafil 20mg

  generic levitra vardenafil 20mg

 14. ivermectin lotion for lice

  ivermectin lotion for lice

 15. supplements containing tadalafil

  supplements containing tadalafil

 16. stromectol tablets for humans

  stromectol tablets for humans

 17. ivermectin 250ml schreef:

  ivermectin 250ml

  ivermectin 250ml

 18. viagra cream in india

  viagra cream in india

 19. us online viagra prescription

  us online viagra prescription

 20. aurochem tadalafil

  aurochem tadalafil

 21. what is vardenafil hcl used for

  what is vardenafil hcl used for

 22. stromectol price in india

  stromectol price in india

 23. ivermectin 1 topical cream

  ivermectin 1 topical cream

 24. ivermectin 5 mg schreef:

  ivermectin 5 mg

  ivermectin 5 mg

 25. sildenafil prescription online

  sildenafil prescription online

 26. levitra without prescription

  levitra without prescription

 27. levitra 10 mg schreef:

  levitra 10 mg

  levitra 10 mg

 28. online pharmacy percocet no prescription

  online pharmacy percocet no prescription

 29. best value pharmacy

  best value pharmacy

 30. tadalafil 40 mg for sale

  tadalafil 40 mg for sale

 31. hims sildenafil review

  hims sildenafil review

 32. cialis online pills

  cialis online pills

 33. ivermectin 12 schreef:

  ivermectin 12

  ivermectin 12

 34. tamsulosin recommended dosage

  tamsulosin recommended dosage

 35. pioglitazone and sitagliptin

  pioglitazone and sitagliptin

 36. synthroid celiac schreef:

  synthroid celiac

  synthroid celiac

 37. venlafaxine morning or night

  venlafaxine morning or night

 38. spironolactone side effects reddit

  spironolactone side effects reddit

 39. tizanidine used for

  tizanidine used for

 40. voltaren patch 5%

  voltaren patch 5%

 41. abilify doses schreef:

  abilify doses

  abilify doses

 42. acarbose indicação

  acarbose indicação

 43. semaglutide step 8

  semaglutide step 8

 44. remeron hair loss

  remeron hair loss

 45. plavix lactose schreef:

  plavix lactose

  plavix lactose

 46. repaglinide floating tablets

  repaglinide floating tablets

 47. can you take ibuprofen with robaxin

  can you take ibuprofen with robaxin

 48. protonix 40mg schreef:

  protonix 40mg

  protonix 40mg

 49. celexa 20mg schreef:

  celexa 20mg

  celexa 20mg

 50. celecoxib pill schreef:

  celecoxib pill

  celecoxib pill

 51. does baclofen show up on a drug test

  does baclofen show up on a drug test

 52. meloxicam vs celebrex

  meloxicam vs celebrex

 53. taking bupropion and naltrexone instead of contrave

  taking bupropion and naltrexone instead of contrave

 54. augmentin 875 side effects

  augmentin 875 side effects

 55. buspar depression

  buspar depression

 56. how to grow ashwagandha

  how to grow ashwagandha

 57. site schreef:

  site

  site

 58. abilify aripiprazole

  abilify aripiprazole

 59. allopurinol 100mg side effects

  allopurinol 100mg side effects

 60. what does aspirin do

  what does aspirin do

 61. amitriptyline hcl 25 mg

  amitriptyline hcl 25 mg

 62. cozaar generic schreef:

  cozaar generic

  cozaar generic

 63. side effects of augmentin 875

  side effects of augmentin 875

 64. ddavp patient assistance

  ddavp patient assistance

 65. ezetimibe youtube

  ezetimibe youtube

 66. effexor xr side effects first week

  effexor xr side effects first week

 67. does flomax cause kidney stones

  does flomax cause kidney stones

 68. can citalopram cause weight loss

  can citalopram cause weight loss

 69. diclofenac sodium 75mg dr tablets

  diclofenac sodium 75mg dr tablets

 70. get contrave reviews

  get contrave reviews

 71. what are the side effects of flexeril

  what are the side effects of flexeril

 72. depakote sprinkles side effects

  depakote sprinkles side effects

 73. diltiazem cd 180 mg

  diltiazem cd 180 mg

 74. how much does amoxicillin cost

  how much does amoxicillin cost

 75. vxi.su schreef:

  vxi.su

  vxi.su

 76. bactrim dosage 800/160 for skin infection

  bactrim dosage 800/160 for skin infection

 77. does bactrim affect birth control

  does bactrim affect birth control

 78. can i drink alcohol with ciprofloxacin 500 mg

  can i drink alcohol with ciprofloxacin 500 mg

 79. cephalexin for bacterial vaginosis

  cephalexin for bacterial vaginosis

 80. Spiral Dynamics schreef:

  Spiral Dynamics

  Spiral Dynamics

 81. spiraldynamics schreef:

  spiraldynamics

  spiraldynamics

 82. how long does cephalexin take to work for skin infection

  how long does cephalexin take to work for skin infection

 83. duloxetine and levothyroxine

  duloxetine and levothyroxine

 84. uk viagra no prescription

  uk viagra no prescription

 85. homeopathy gabapentin

  homeopathy gabapentin

 86. escitalopram 20mg tablets side effects

  escitalopram 20mg tablets side effects

 87. cymbalta vs lexapro weight gain

  cymbalta vs lexapro weight gain

 88. what works better lexapro or celexa

  what works better lexapro or celexa

 89. can i take my fluoxetine at night

  can i take my fluoxetine at night

 90. keflex vs macrobid for uti

  keflex vs macrobid for uti

 91. metronidazole formulations

  metronidazole formulations

 92. withdrawal symptoms from zoloft

  withdrawal symptoms from zoloft

 93. list schreef:

  list

  list

 94. link schreef:

  link

  link

 95. 911 schreef:

  911

  911

 96. rybelsus jakarta schreef:

  rybelsus jakarta

  rybelsus jakarta

 97. semaglutide pill form cost

  semaglutide pill form cost

 98. cost of semaglutide

  cost of semaglutide

 99. lisinopril-hydrochlorothiazide 10-12.5

  lisinopril-hydrochlorothiazide 10-12.5

 100. metformin darreichungsform

  metformin darreichungsform

 101. furosemide rcp schreef:

  furosemide rcp

  furosemide rcp

 102. kjøpe nolvadex schreef:

  kjøpe nolvadex

  kjøpe nolvadex

 103. valtrex bioavailability

  valtrex bioavailability

 104. what does pregabalin look like

  what does pregabalin look like

 105. metronidazole abbott

  metronidazole abbott

 106. gabapentin diazepam

  gabapentin diazepam

 107. sulfamethoxazole ole-tmp ds

  sulfamethoxazole ole-tmp ds

 108. cheaper alternative to cialis

  cheaper alternative to cialis

 109. overnight cialis online

  overnight cialis online

 110. cialis using paypal in australia

  cialis using paypal in australia

 111. unicure remedies tadalafil

  unicure remedies tadalafil

 112. viagra fast delivery usa

  viagra fast delivery usa

 113. buy viagra cheap schreef:

  buy viagra cheap

  buy viagra cheap

 114. viagara schreef:

  viagara

  viagara

 115. how to get sildenafil online

  how to get sildenafil online

 116. viagra online australia

  viagra online australia

 117. best female viagra 2018

  best female viagra 2018

 118. tadalafil com schreef:

  tadalafil com

  tadalafil com

 119. can i get viagra from pharmacy

  can i get viagra from pharmacy

 120. sildenafil 20 mg pharmacy

  sildenafil 20 mg pharmacy

 121. buy low dose cialis online

  buy low dose cialis online

 122. cheap viagra paypal

  cheap viagra paypal

 123. side effects of cialis and grapefruits

  side effects of cialis and grapefruits

 124. dilantin online pharmacy

  dilantin online pharmacy

 125. publix pharmacy store hours

  publix pharmacy store hours

 126. buying cheap cialis online

  buying cheap cialis online

 127. canadian pharmacy generic cialis

  canadian pharmacy generic cialis

 128. canadian online pharmacy sildenafil

  canadian online pharmacy sildenafil

 129. viagra otc price schreef:

  viagra otc price

  viagra otc price

 130. tadalafil generic price

  tadalafil generic price

 131. can you buy generic viagra

  can you buy generic viagra

 132. viagra tablet cost in india

  viagra tablet cost in india

 133. cialis online cheap

  cialis online cheap

 134. daily cialis cost

  daily cialis cost

 135. generic viagra coupon

  generic viagra coupon

 136. cialis free samples

  cialis free samples

 137. pharmacy carry oxycodone

  pharmacy carry oxycodone

 138. generic cialis pharmacy online

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 139. medstore online pharmacy

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 140. reliable rx pharmacy reviews

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 141. linezolid pharmacy

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 142. essay writers online cheap

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 143. best essay writing company

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 144. buying essays online

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 145. help writing a argumentative essay

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 146. essay writing service cheap

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 147. college application essay writing help

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 148. essay writing services

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 149. college application essay services

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 150. cheap essay help schreef:

  cheap essay help

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 151. write my admissions essay

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 152. best custom essay

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 153. college admission essay editing services

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 154. essay writer online

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 155. help writing a descriptive essay

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 156. essay paper writing help

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 157. tadalafil generic online

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 158. viagra online cheap price

  Operatie hypnose – Guy Bracke

 159. […] in 1991 – said a few years ago in an interview with the Belgian newspaper De Morgen (read here for non-subscribers), however, that hypnosis cannot be used in open-heart surgery. Her arguments […]

Reacties zijn gesloten.