Zo werkt afvallen via hypnose echt

Hypnose is helemaal geen magie en heeft niks te maken met toveren of bovennatuurlijke krachten. Het is vooral een manier om je beter te concentreren op je innerlijke gedachten, gevoelens en patronen die je zo typeren. Wanneer we bepaalde gedragingen willen veranderen, zijn het vaak die gevoelens en patronen die moeten worden aangepakt. Dat is niet alleen het geval bij het stoppen met roken, maar ook wanneer we willen afvallen.

Aandacht voor de menselijke geest

Het grote probleem van dieetprogramma’s is dat ze strikte beperkingen opleggen terwijl ze het onderbewustzijn vergeten. Zo blijft bijvoorbeeld de drang om te snoepen of om zich met voeding te belonen gewoon aanwezig. Het lukt soms wel om die drang tijdelijk te onderdrukken met een fikse portie doorzettingsvermogen, maar op lange termijn blijft het wel gewoon aanwezig. Dat is meteen de reden waarom de kilo’s nadien weer langzaamaan aandikken. Dieetprogramma’s pakken met andere woorden nooit de onderliggende oorzaken aan, terwijl bepaalde onbewuste denk- en gedragspatronen wel al sinds de jeugd aanwezig zijn en niet zomaar verdwijnen.

Daarom kan je dan ook door hypnose afvallen, door dergelijke onbewuste en vastgeroeste patronen weg te nemen. Hypnose is met andere woorden dan ook geen wondermiddel wanneer medische aandoeningen aan de basis liggen van overgewicht, maar het helpt je wel bewuster om te gaan met voeding. En dat is vaak al een wereld van verschil.

Bouwen aan een beter zelfbeeld

Mensen met overgewicht hebben vaak te kampen met een negatief zelfbeeld. Ze houden niet van wat ze in de spiegel zien. Vaak hebben ze ook al een aantal nare ervaringen achter de rug, net zoals mislukte dieetpogingen. Vaak willen ze wel afvallen, maar denken ze tegelijkertijd dat ze het niet kunnen. Zoals wel vaker is de invloed van de menselijke geest op de slagingskansen enorm. Een kleine terugslag kan al voldoende zijn om de goede voornemens een halt toe te roepen. Bij hypnotherapeuten kan je bijvoorbeeld ook terecht voor het behandelen van faalangst, waardoor het ook een meerwaarde is naast een dieet.

Doorbreken van bestaande eetpatronen

Terwijl bovenstaande situaties vooral de onderliggende problemen aanpakken, biedt hypnotherapie ook de mogelijkheid om bestaande eetpatronen rechtstreeks te lijf te gaan. Het meest bekende voorbeeld is dat van de virtuele maagband. Via de website Hypnosezorg.be lees je meer over virtuele maagbanden en ontdek je een aantal praktijkervaringen. Samengevat kunnen we stellen dat je vanuit het onderbewustzijn beter de signalen van je lichaam leert te herkennen. Hierdoor ga je niet langer uit van de fictie (“ik denk nog honger te hebben”), maar wel van de realiteit (“ik besef dat mijn lichaam voldaan is”). Vervolgens begin je automatisch minder te eten, waardoor het net hetzelfde effect heeft als een echte maagband.

Aanpakken van eetstoornissen

In sommige gevallen monden een negatief zelfbeeld en eerdere traumatische ervaringen in een eetstoornis uit, zoals boulimia nervosa. Net omdat eetstoornissen in wezen psychische aandoeningen zijn, is hypnotherapie vaak de ideale oplossing om het probleem bij de wortels aan te pakken. Het is een manier om het dwangmatig omgaan met voeding los te laten en diezelfde dwanggedachten in iets positiefs om te zetten. Omdat het lichaam en het immuunsysteem moeten herstellen, is hypnotherapie in dit geval veeleer een aanvullende behandeling. Toch heeft hypnotherapie ook hier al veelvuldig bewezen een meerwaarde te zijn.

Bron: https://www.goedgezond.be/2020/01/16/zo-werkt-afvallen-via-hypnose-echt/